10. juni 2015: En alternativ løsning på dieselforbudet

Få, om noe, har bidratt til politikerforakt som dieseltrøbbelet. Først ble bilistene fortalt at de måtte slutte å kjøre bensinbil og heller velge dieselbil fordi det er bedre for klimaet på planeten vår. Deretter oppdaget politikerne at diesel, i motsetning til bensin, forurenser lokalt, til tross for at diesel fortsatt er bedre for klimaet enn bensin. Så da var visst ikke dieselbiler viktige for å redde klimaet likevel, og nå vil de forby dieselkjøring på dager med kulde og dårlig utlufting..

Det er mulig at politikere har en annen økonomi enn folk flest og at de bytter biler slik andre bytter strømper. Men for de fleste lønnsmottakere vil jeg tro en investering på noen hundre tusen koner etter skatt er et formidabelt løft, og ikke noe man gjør i hytt og pine. Det betyr at alle de hundretusen bilister som har kjøpt ny dieselbil de seneste årene, kommer til å ha dieselbil i ganske mange år fremover. Den norske bilparken er, som alle vet, en av Europas eldste, og det vil den nok fortsette å være i framtiden også.

Jeg lar meg ikke opprøre over at miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby vil ha dieselforbud på vinterdager med kulde og dårlig utlufting. Jeg lar meg opprøre av at byråden har begynt i feil ende og lansert en løsning på et problem hun ikke helt har klart å definere.

Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare.
Oslo var en gang en liten by, mest for en landsby å regne i europeisk målestokk. Men etter hvert som folk flyttet til byene, ble Oslo nødt til å finne mer plass. Resultatet ble å utvide byen utover, Homansbyen var en gang sommerresidenser for hovedstadens overklasse, Ullevål gård lå ute i villmarken og Galgeberg ble betraktet som å være så langt ute på landet at byfolk knapt visste hvordan man kom dit.

Etter hvert som byen ble utvidet og velstanden vokste, oppsto også behovet for å frakte folk til jobb i sentrum om morgenen og frakte dem hjem igjen etter arbeidsdagens slutt. Av grunner som er ganske uforståelige, satset politikerne på at store deler av denne transporten skulle skje med bil, derfor ble de også nødt til å bygge stadig større veier som førte til og fra sentrum. Disse veiene gikk gjennom de gamle boligområdene, sånn som Vålerenga, og etter hvert ble de gamle boligområdene kvalt av trafikk, støy og annen forurensing. Løsningen ble å bygge enda større veier, slik at folk som bor i Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Lillestrøm, Strømmen, Fetsund, Nittedal og Harestua skulle komme fortest mulig til og fra jobb. Og slik ble Teisen og Ulven ødelagt, og etter hvert resten av Groruddalen, helt til politikerne nå slåss om å være flinkest i løftene om lokk over E6 uten tanke for at det var nettopp politikerne som skapte den situasjonen de selv nå finner uholdbar.

Men hvorfor flytter folk til Fetsund når de like gjerne kunne bo i byen? Hva får folk til å pakke alt de eier og skaffe seg reisevei som hver uke berøver dem for mange timer av et kort liv? Hvorfor vil de bosette seg milevis utenfor sentrum, når de likevel er nødt til å reise inn dit fem ganger i uken? Hvorfor sitte i bilkø fra Nerdrum og inn til Oslo? Skyldes det ren, skjær galskap? Idioti?

Nei, det gjør ikke det. For å holde oss til Fetsund som eksempel, så velger de å bo på Fetsund fordi det er grønt der, fordi det er frisk luft der ute, fordi det ikke er trafikk der, fordi ungene kan trygt leke utendørs, fordi de kan høre fuglene synge og fordi de kan nyte stillheten. Kanskje kan de også se en elg. Derfor flytter folk til Fetsund. Og for all del, jeg har ikke noe imot at folk bosetter seg på Fetsund. Absolutt ikke. De kan bo der så mye de vil for meg, der har de både lensemuseum og gjeddekaker.

Det egentlige problemet
Problemet er at politikerne har valgt å ofre miljøet i Oslo slik at flest mulig kan bosette seg i Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Lillestrøm, Strømmen, Fetsund, Nittedal og på Harestua der de har det grønt, trygt og rent rundt seg. Mens Etterstad, Teisen, Ulven, Alnabru, Ryen, og Bryn omtrent dør av trafikkinfarkt, der rushtiden nå kan vare både tre og fire timer to ganger om dagen fordi folk absolutt skal kjøre fra og til sine grønne, trygge og rene miljøer.

Når byråden nå vil forby all dieselkjøring griper hun saken fullstendig galt an. Problemet med forurensingen er ikke den kjøringen vi som bor i byen driver med. Vi er ikke de største forurenserne. De fleste av oss reiser med trikk, t-bane eller buss til jobb. Noen av os sykler. Noen gå, til og med. Noen av oss må bruke bil for å komme til og fra barnehage. Problemet er alle de som bor utenfor byen og kommer inn hit for å forurense, bråke og virvle opp svevestøv, og da er det liten forskjell på om bilen går drives av bensin, diesel eller strøm.

Hva med å tenke utenfor boksen for en gangs skyld?
Jeg foreslår at på dager med vinterkulde og dårlig utlufting, så får de som flyttet ut av byen for å ha det grønt, trygt og rent rundt seg, holde seg hjemme. Bor de i Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Lillestrøm, Strømmen, Fetsund, Nittedal og på Harestua, så får de holde seg i Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Lillestrøm, Strømmen, Fetsund, Nittedal og på Harestua disse dagene. Er det noe vi ikke har bruk for i Oslo på sånne dager, så er det horder av bilister som kjører inn til byen vår, forurenser og virvler opp svevestøv. Slik vil vi bli kvitt hovedtyngden av forurenserne, samtidig som byen vil fungere for oss som bor her. Ingen utenbys biler bør være velkomne i Oslo disse dagene. Har bilen osloadresse i Folkeregisteret, så er den kan den brukes, hvis ikke må den vær så god holde seg utenfor bygrensa. Utenbysfolket kan umulig ha noe som helst å klage på over en slik ordning, for de får jo bare enda mer av det grønne, trygge og rene på denne måten. Dessuten er hjemmekontor moderne, alle har mobiltelefoner og nettbrett og datamaskiner, og alle kan jobbe så mye de orker hjemmefra. Dessuten går det tog, og selv om det sikkert blir en tanke trangere enn det pleier, så vil det være mulig å komme seg inn til tredemøllen for den som på død og pølse er nødt til det.

Til gjengjeld lover jeg at jeg ikke skal kjøre rundt omkring og forurense på boligområdene i Fetsund eller Nittedal.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.

Legg igjen en kommentar