30. november 2022: Det blir aldri lokk over E6

15. november sto lederen for bydelsutvalget i Alna Mari Morken fram i avisen og fortalte at kravet om lokk over E6 skal løftes opp og fram i folks bevissthet. Hun la fram et privat forslag på BU-møtet som lød: «Lokk over E6 på Furuset vil være et enormt løft for området. Lokket på Furuset har vært etterspurt og planlagt i mer enn 50 år. Lokksaken har skapt et stort engasjement i lokalmiljøet gjennom mange år. Lokket vil være viktig for trivsel, helse, miljø og betydelig forbedret byutvikling i denne delen av Oslo.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Jeg må med beklagelse likevel påstå at jeg tviler på at lokket noensinne kommer til å bli realisert, men det er ikke Mari Morkens skyld. Det er det politisk systemetsskyld.

Politikk har blitt en konkurranse om å dele ut størst mulige gavepakker til flest mulige velgerne, og de politiske arbeidsoppgavene kan i enkelhet deles i to grupper: Need to do og nice to do. Jeg har i en tidligere Onsdagspihls sitert en politiker som besvarte mitt spørsmål om hvorfor ingen går til valg på å vedlikeholde det vi allerede har med: «Vedlikehold er usexy». I praksis betyr det at politikere foretrekker å strø om seg rundhåndet med penger, fordi det er populært. Billigere kollektivreiser. Gratis mat på skolene. Gratis tannhelse. Gratis barnehage. Gratis aktivitetsskole. Gratis prevensjon. Gratis menstruasjonsprodukter. Gratis frø til humlevennlige blomster. Gratis adgang til offentlige bad, museer og gallerier. Gratis trygghetsalarm. Gratis sykehjemsplass. Gratis legevakt. Gratis fastlege. Rekken er mye lengre, men du skjønner hva jeg mener. Det er ikke sånn at noe som helst av dette er gratis. Noen må betale, på den ene eller andre måten. I Oslo har vi for eksempel i mange år betalt med å ikke vedlikeholde det som må være landets dårligste vannforsyning. Det har aldri vært nice å gjøre noe med vannledningene, men nå er det plutselig påkrevet. Og da oppdager politikerne at de må ha penger til å betale med, samtidig som de ikke vil kutte i det som er nice. Derfor skal avgiftene opp 11 % neste år. Noen må betale alt det som liksom skal være gratis, og noen – det er deg og meg.

Mari Morken sier selv at lokket på Furuset har vært etterspurt i mer enn 50 år, men hvorfor skal Furuset forfordeles? Furuset får jo det meste allerede; aktivitetshus, bibliotek, fem bussruter, ishall, parkourpark, svømmehall, t-bane og verdenspark – så skal Furuset få lokk også? Hvorfor skal ikke Lindeberg få lokk? På Lindeberg har de også europaveien som nærmeste nabo, men forskjellen er at her ble boligene aldri støyisolerte og at lavblokker og rekkehus ble bygget på midten av syttitallet slik at terrasser, stuer, soverom og utearealer vender ut mot det som er Norges verste støykilde. Husene skulle bygges så billig som mulig, og det klarte Selvaag med god margin. Daværende byplansjef Helene Kobbe beklaget at boligene ble bygget på denne måten og ordfører Albert Nordengen i spissen for flere andre politikere lovet at Lindeberg ikke skulle utsettes for ytterligere støykilder før E6 var lagt under lokk eller i tunell. Månen er, som vi alle vet, en diger, gul ost, og politikernes løfter mindre verdt enn papiret på rådhustoalettet. I mer enn 40 år har trafikken økt og Bymiljøetaten har ennå ingen planer om å iverksette tiltak, til tross for at de vedkjenner seg det faktum at dagens støynivå overstiger seksten ganger tillatt grense.

Selv om et lokk ble foreslått allerede for 50 år siden, kommer det aldri til å komme noe lokk over en eneste veimeter i Groruddalen. Praktisk talt samtlige veikroner og bompenger, inkludert alt som skal kreves inn fra groruddøler, kommer til å gå til det svarte hullet som heter E18 Oslo vest. Det koster ikke politikerne ett rødt øre å snakke om lokk eller tunneler i Groruddalen, men prating bringer ingen løsning på utfordringene.

Mari Morken var ikke født da lokket på Lindeberg ble lovet. Mari Morken var ikke født da lokket på Furuset ble etterspurt. Mari Morken var heller ikke født da Bryn miljøforum foreslo miljøprosjektet Manglerudtunnelen første gang. Det er naturligvis ikke Mari Morkens skyld at tiårene har gått uten at noe har skjedd, men det illustrerer hvor vanskelig det er å få gjort de nødvendige tingene i denne byen og hvor lang tid det tar. Grunnen er at et lokk over E6 eller en tunnel under Manglerud er usexy. Det er mye morsommere å gi bort gratis frø til humlevennlige blomster, derfor foretrekker politikerne det. Arbeiderpartiet gikk til valg i 2019 på å bygge Manglerudtunnelen, men trakk forlaget etter valget for å beholde byrådsmakta. Selv om politikerne lover, har de likevel ikke til hensikt å holde løftene. Det har vi flere tiår med erfaring som bekrefter, og ved kommunevalget neste år er det mange som kommer til å minne Arbeiderpartiet om hva de lovet i valgkampen 2019. Valgresultatet 2023 kan bli det styggeste i Arbeiderpartiets historie.

I Bryn miljøforum har vi invitert et utall politikere til å ta utfordringen i øyensyn. Ordførere, byrådsledere, samferdselsministre, miljøvernministre, bystyrerepresentanter, samferdselskomitemedlemmer, stortingsrepresentanter – og alle har uttrykt sin forståelse og erkjent behovet for å få gjort noe med problemene. Likevel har det gått 40 år uten at tunnelen er kommet eller at det er skjedd annet enn at trafikken er økt. Likevel er det gått 40 år uten at Lindeberg har fått lokket sitt. Likevel er det gått 50 år uten at Furuset har fått lokk. Så hvorfor skal vi plutselig tro politikere når de sier at de skal gjøre noe med saken? Det har deres forgjengere lovet før dem, som deres forgjengere før dem, og deres forgjengere før dem igjen. Handling taler mer enn ord, i følge et gammelt utsagn.

Men løsningen er ikke å bygge lokk på Lindeberg og Furuset. Løsningen, som ble presentert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, var å omdefinere rød sone til såkalt «avvikssone.» Nå er det ikke helseskadelig å bo inntil E6 likevel! Støyen har blitt borte! Forurensingen har forsvunnet! Nå kan vi bygge enda flere boliger i det som før var rød sone. Blokker som kommer til å stå så tett og trangt at du knapt nok får kilt et postkort mellom dem. Furuset trenger ikke lokk! Lindeberg trenger ikke lokk. Ulven og Teisen trenger ikke Manglerudtunnelen.

Men likevel påstår Mari Morken at bydel Alna har utfordringer med sterk trafikkbelastning, støy og andre forurensninger. Hun har selvfølgelig helt rett, men dessverre kommer ikke problemene til å bli løst. Vi har ønsket oss det i mange tiår og vi kommer til å ønske oss det i enda flere tiår, men de vil hele tiden komme i skyggen av frø til humlevennlige blomster og andre hyggelige formål. Nice to do vil alltid være viktigere enn need to do, fordi det sanker stemmer. Fordi det er det som er politisk sexy.

Det som likevel bekymrer meg mest, er at uansett hvor engasjerte vi beboere er i slike saker, blir vi ikke hørt. Vi blir snakket etter munnen og får all verdens sympati, men at the end of the day oppnår vi ikke noe som helst. Demokratiet fungerer ikke. Så hvis du føler for å engasjere deg i en sak av en slik dimensjon som lokk over E6, vil jeg anbefale deg at du heller flytter fra problemet. Du kommer ikke til å få gjort noe med det likevel, og da er det enkleste å gjøre noe med det du kan få gjort noe med, nemlig din egen situasjon. Bruk tiden og livet på andre ting.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.