5. juni 2019

Det fine med de nye bompengene vi akkurat har begynt å betale, er at vi spør hvordan pengene blir brukt. Kanskje vi bør engasjere oss like mye i hvordan kommunen bruker resten av pengene våre?

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.