24. august 2016:

onsdagssnapsen-logo-kopi

Bystyret døpte om nedre Grefsen til Storo og skjulte at de vil rasere villastrøket til fordel for et «bymessig område.» Ingen kan føle seg trygg i Oslo. Hvilket område blir det neste? Høybråten? Ammerud? Gamle Stovner?

8. juni 2016:

onsdagssnapsen-logo-kopi

I Onsdagspihlsen 16 i 2015 skrev jeg om trærne i Teisenveien som var saget ned og ikke blitt erstattet til tross for kommunens ambisjoner. Men nå har det skjedd! Jeg skal ikke påta meg æren for det, men innbiller meg i hvert fall at jeg har bidratt litt. Alleen har nå fått nye lønnetrær og trerekken er komplett. Hurra, og takk!

13. arpil 2016:

onsdagssnapsen-logo-kopi

Det er en smule ironisk at miljøprosjektet Manglerudtunnelen kan bli skrotet fra Oslopakke 3 nå når Miljøpartiet De Grønne har byråden for miljø og samferdsel, men selv om velgernes hukommelse ofte er kort, vil det være mange nok igjen til å minne partiet om saken ved neste valg.