13. mai 2020: Når Oslo bystyre spiller domino

Onsdag 7. mai foreslo Andreas Halse på vegne av Arbeiderpartiet, Sirin Stav på vegne av Miljøpartiet de grønne, Ola Elvevold på vegne av SV og Siavash Mobasheri på vegne av Rødt et tilleggsforslag på til kommunens klimastrategi.

Forslaget lød: Samferdselsprosjekter må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og store veiprosjekter som fører til høyere utslipp og trafikk kan ikke gjennomføres. Prosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst må utgå til fordel for tiltak som reduserer støy og lokal miljøbelastning, styrker kollektivtrafikk, sykkel og gange og bygger opp under målet om å redusere utslipp og biltrafikk. Forslaget fikk flertall ved Arbeiderpartiets, Miljøpartiet de grønnes, SVs og Rødts stemmer, og dermed kan dominobrikkene begynne å falle.

De store veiene er et omfattende miljøproblem i Oslo og politikerne har gjennom de siste førti årene vist seg å være forbløffende handlingslammet. Laissez-faire-politikken råder og byens innbyggere betaler prisen hver dag. 17. januar 2017 uttalte Lan Marie Nguyen Berg til NRK Dagsnytt 18 at «Vi må huske på at 185 mennesker i Oslo dør for tidlig på grunn av høy luftforurensing.» Byrådets aksept for støy som skaper sykdom og for tidlig død er imidlertid stor og altomfattende. Med vedtaket om å skrote E6 Oslo Øst har de bestemt seg for å gi blaffen i nye tiår, for det er åpenbart ikke så farlig med oss som bor på østkanten.

Den første dominobrikken som falt med vedtaket, var Arbeiderpartiets BU-leder Kristin Sandaker i bydel Østensjø som trakk seg fra vervet. Arbeiderpartiet gikk til valg på å bygge Manglerudtunnelen i 2015, lokalpartiet har kjempet for saken i årevis og ble stukket i ryggen av partiet sentralt.

Det kan være vanskelig å forutse hvilken brikke som er den neste til å falle, men det kan fort bli Arbeiderpartiet som har satt seg selv i en politisk spagat det vanskelig kan komme opp fra. På den ene side har de gått til valg på å gjennomføre Manglerudtunnelen, på den annen side har de ombestemt seg etter valget. Det har skapt dyp splid internt. Arbeiderpartiet i Nordstrand foreslo for BU å støtte beboernes krav om mindre forurensing og lavere støy langs E6 – et krav alle partier i bydelsutvalget støttet, så nær som Miljøpartiet de grønne. Lokalt er Arbeiderpartiets svik sentralt blitt grundig lagt merke til blant velgerne, og det er mange som kommer til å minne dem om det ved de kommende valgene.

Neste brikke til å falle er trolig Bryn terminal som skal plasseres midt i Norges største trafikkork, omgitt av E6 på den ene siden og Østensjøveien, som er Norges tettest trafikkerte tofelts vei, på den andre siden. Herfra er det meningen å sende ut én buss hvert 48. sekund i rushtidsretning, og med den trafikkmengden som er her, vil det fort ta mer enn 48 sekunder for en buss å snegle seg ut av terminalen. Om det ikke var kork på Bryn før, skal det bli det nå, når det politiske flertallet i rådhuset har besluttet å ikke bygge kollektivfelt likevel. Ja, de har vedtatt å styrke kollektivtrafikken, det er bare det, at det finnes ikke mer plass til kollektivtrafikk på dagens Bryn. Bussene må stille seg i kø sammen med de 100 000 personbilene og nyttekjøretøyene som skal gjennom her daglig.

Deretter blir det kanskje Gjersrud og Stensrud som faller, områder som ligger inne i kommunens utbyggingsplaner med 10 000 nye boliger, og som er helt avhengig av gode kollektivforbindelser. Slike finnes ikke i dag. Forlengelse av T-bane har aldri vært aktuelt og Bystyret satser på buss, men det altså ikke lenger er flertall for kollektivfelt og bussene må derfor snegle seg fram i kø sammen med de andre 100 000 kjøretøyene. Det spørs hvor attraktivt det blir å bo på Gjersrud og Stensrud.

Men Gjersrud og Stensrud er ikke de eneste boligbrikkene som kan ryke. E6 Oslo Øst skulle nemlig flytte trafikken vekk fra Ulvensplitten slik at Ulvenbyen kunne bli et nytt og grønt boligområde. Nå har flertallet i bystyret besluttet at trafikken i Ulvensplitten skal fortsette som før slik at Ulvenbyen blir det samme støy- og forurensingshelvete som resten av boligområdene langs veien. Planen om Ulvenbyen må tilbake på tegnebrettet, og de som allerede har kjøpt leiligheter må få tilbud om å få pengene tilbake og flytteutgiftene dekket.

Nevnte jeg Brynsengbyen som er på planleggingsstadiet? Å la den tettest trafikkerte tofelts veien kløyve dette prosjektet i to kan terminere mange de ideene og planene som foreligger.

Byutvikling langs dages trasé er en brikke som falt med vedtaket. Det er ikke lenger mulig, og store arealer blir liggende brakk i nye årtier, til tross for at infrastruktur er på plass og kunne gjort en utnyttelse av området kosteffektivt.

Lokket over E6 på Furuset er en brikke som bare er nødt til å falle, for på Furuset har de jobbet for å få lokk i bare noen få år. For om lag 45 år siden lovet Bystyret at Lindeberg skulle få lokk og at boligene følgelig ikke trengte støyisolering, så Furuset må finne seg i å stå helt bakerst i køen. Ikke det at Lindeberg kommer til å få noe lokk, men likevel.

Så kan Oslopakke 3 falle. Samferdselsministeren har uttalt at det er flere om beinet og at Oslo ikke må regne det som en selvfølge at byen kan disponere pengene etter eget forgodtbefinnende. I disse dager forsøker politikere på alle nivåer å finne fram til en løsning, frontene er harde og dominoeffekten kan resultere i at Oslopakke 3 i stedet blir Gavepakke 1 til andre steder i Norge. Da faller ny T-banetunnel, Majorstua stasjon, Fornebubanen, utbygging av Fornebo og mye annet i samme slengen.

Til slutt kan Bystyrets egen selvstendighet falle, hvis regjeringen finner ut at den ikke vil tolerere at Oslo saboterer de to viktigste transportårene i Norge og dermed gjennomfører E6 Oslo Øst som statlig prosjekt. Det vil være en fallitterklæring for byen, men for de titusener som hver dag plages av støy og forurensing er det å håpe at samferdselsministeren tar grep og får en slutt på den evinnelige ørkenvandringen med en nedskalert løsning som bringer trafikken under bakken, slik som på Tåsen og Hasle/Løren.

Bystyrets politikk minner meg om noe en næringslivsleder fortalte, etter at han kom hjem fra Sovjetunionen, et par år før muren falt. Han hadde klaget til resepsjonen over at det var kakerlakker på rommet, men de kunne berolige ham med at Det øverste sovjet hadde vedtatt at det ikke fantes kakerlakker i Sovjetunionen. Bystyrets flertall har det visst på samme måte med støy og forurensing langs E6 Oslo Øst.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.