22. januar 2010:

Når Brynseng bussterminal står klar, skal det presses inn én ny buss hvert 48. sekund i den trafikale forstoppelsen som er der i dag. Byrådet vil trolig forskrive klystér i stedet for å bygge E6 Oslo Øst som vil gode forhold for kollektivtransport og bomiljø.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.