28. april 2021: Matrjosjka i Klosterheimveien 1

I Onsdagspihlsen 7. januar 2015 skrev jeg om svarteperspillet i reguleringssaker, der de mest resurssterke, det vil si utbyggerne, som oftest får det som de vil. Utfordringen er at de utbyggingen går ut over gjerne er opptatt med jobb og familie, og verken har tid eller ressurser til å presentere innsigelsene på samme detaljerte og spissfindige nivå. Derfor foreslo jeg at utbyggerne selv bør betale for motkompetansen, slik at enhver reguleringsplan av en viss størrelse får en balansert framstilling. Slik har det naturligvis ikke gått.

Da Akers Avis Groruddalen like før jul i fjor skrev om en utbyggingsplan for Klosterheimveien 1 som både beboere, bydelspolitikere og Plan- og bygningsetaten stilte seg skeptiske til, grep jeg meg i å lure på hvem det er som eier klyngen med garasjer i Klosterheimveien 1? Heldigvis for internett er det enkelt å finne det ut, det er bare å gå inn på proff.no og sjekke informasjonen i aksjonærregisteret fra Skatteetaten. Alle dataene ligger vidåpne.

Klosterheimveien 1 AS er et aksjeselskap som er 100 % eiet av et annet aksjeselskap som heter Klosterheimveien 1 Invest AS. Aksjeselskapet Klosterheimveien 1 Invest AS er i sin tur 100 % eiet av et tredje aksjeselskap som heter Pilares eiendom AS som i sin tur er 100 % eiet av et fjerde aksjeselskap som heter Pilares Holding AS. Allerede her er jeg sikker på at regnskapsføreren og revisoren gnir seg i hendene over antallet fakturaer han eller hun kan sende. Selv følte jeg meg forvirret. Daglig leder i disse fire selskapene er en Thomas Børnich som i tillegg er styrets leder i 32 andre selskaper der de fleste av dem har det til felles at lønnsomheten ikke er tilfredsstillende. Kanskje ikke så rart, når du skal holde orden på 36 hatter?

Pilares Holding AS på sin side har 14 forskjellige eiere, og der de tre største er Brødrene Jensen AS (33,035 %), Mont Investor AS (27,999 %) og Pegasi AS (13,249 %). De har til sammen 74,283 % eierandel og sitter dermed med bukten og begge endene ettersom de andre eierne måtte ha hatt 33,4 % for å få såkalt negativ kontroll i selskapet. Svimmel? Dette er bare begynnelsen.

Brødrene Jensen AS holder til på Lysaker, ble etablert i 1935 og var opprinnelig et murmester- og entreprenørfirma. Med årene utviklet bedriften seg til å bli et investeringsselskap med fokus på utviklingsprosjekter i Oslo-området. Brødrene Jensen AS har tre eierselskaper som alle besitter både A-aksjer og B-aksjer; Fructuarius AS, Colsi II AS og Colsi III AS. Fructuarius AS er den største eieren i Brødrene Jensen med 45 % B-aksjer og 5 % A-aksjer og eies av Ole Christian Jensen. I følge Kapitals liste for 2019 var Ole Christian Jensen nummer 262 av Norges 400 rikeste personer. Colsi II AS eies ifølge Skatteetaten av Leif Oddvin Jensen med 76 % aksjer og Lasse Clarence Jensen med 5 % aksjer. De øvrige 19 % aksjene eies av en rekke selskaper, blant annet Brødrene Jensen AS og flere selskaper eiet av brødrene Jensen. Colsi III AS eies av Christian Jensen med 95 % B-aksjer og Lasse Clarence Jensen med 5 % A-aksjer. Øvrige aksjonærer er blant annet Brødrene Jensen AS og Tress Invest AS der brødrene Jensen (brødrene, ikke firmaet) har interesser. Jeg vet naturligvis ikke, men jeg vil tro julekvelden fort kan få preg av styremøte eller generalforsamling. Familien omtales som doldiser og Estate Nyheter har gjort flere henvendelser om intervju, men fått til svar at medieomtale er uinteressant for dem. Det kan imidlertid være interessant for en rekke andre. 

Henger du med fortsatt? Mont Investor AS er den nest største eieren i Pilares Holding AS som eier Pilares Eiendom AS som eier Klosterheimveien 1 Invest AS som eier Klosterheimveien 1. De tre største eierne i Mont Investor AS er Expo Invest AS med 29,281 % aksjer, Freto Invest AS som eier 26,684 % aksjer og Krokstad Handelseiendom AS med 20,684 %. Expo Invest eies av Peter Hougen i Lier som i alt besitter styreposisjoner i 36 selskaper. Freto Invest eies av Fredrik Rustan Torgersen på Eiksmarka som har 25 forskjellige roller i norsk næringsliv, mens Krogstad Handelseiendom AS eies av to aksjeselskaper med 50 % hver seg; Eiendomspiten AS og Argentum Invest AS. Eiendomspiten AS eies 100 % av Ivar Spiten i Kongsberg, som til sammen har 49 roller i næringslivet. Argentum Invest AS eies 100 % av Nils Thomas Lien i Oslo. Han har 98 roller i næringslivet, blant annet er han daglig leder i 13 selskaper, styreleder i 53 selskaper og styremedlem i 19 selskaper i tillegg til at han er kontaktperson for 13 aksjeselskaper. Hvis du føler deg fanget i tidsklemma kan trolig Nils Thomas Lien gi deg noen gode tips på hvordan du skal komme deg ut av den, for det er imponerende hvis han klarer å holde orden på alle de 98 hattene. Han får trolig styrehonorar fra hele bunten.

Den tredje største eieren av Pilares Holding AS som eier Pilares Eiendom AS som eier Klosterheimveien 1 Invest AS som eier Klosterheimveien 1 er Pegasi AS. Dette selskapet eies av Peder Rye Lier som bare har 20 andre roller i næringslivet.

Pilares Holding AS som eier Pilares Eiendom AS som eier Klosterheimveien 1 Invest AS som eier Klosterheimveien 1 har flere eiere enn Brødrene Jensen AS, Mont Investor AS og Pegasi AS. På eiersiden finner vi også Jos-Invest AS som eies av Jostein Hellumsand i Drammen. Vi finner Formel eiendom AS, som eies 50/50 av Bremer Holding AS og Sly Holding AS. Vi finner Co In Eiendom AS som eies av Erik Lund og Heddy Anne Torp Lund på Kolbotn. Vi finner Sly Holding som eies av Håkon Arnstorp i Oslo. Vi finner Lowi Invest AS som eies av Ole Fredrik Andersen i Oslo, Kirsebom Holding AS som eies av Jan-Øyvind Kirsebom i Oslo og helt til slutt Magnus Rømmen Godaker som også har noen aksjer i Det norske oljeselskap og i Equinor.

Så kan vi stille oss spørsmålet – hvorfor er disse investeringsselskapene så inderlig opptatt av å eie en samling gamle metallgarasjer i Klosterheimveien 1? Neppe for å parkere bilene sine? Og det er heller ikke fordi de er opptatt av å bygge leiligheter, selv om de nå er på sitt tredje reguleringsforslag. Nei, det er fordi de spiller monopol med ekte penger. Så kan vi stille oss et spørsmål til; og det er: Hvorfor leiligheter er så dyrt i Oslo? Svaret gir seg nesten selv – for når hele denne harangen av investeringsselskaper og eiere skal ha utbytte, må noen betale. Og da blir det boligkjøperne. Deg og meg. Og om Alna bydelsutvalg, Plan- og bygningsetaten og til slutt Bystyret vet hvem de egentlig skal forholde seg til i en reguleringssak som denne, er også et spørsmål. Trollet har mange hoder. Kanskje det er på tide for Bystyret å sette en fot i bakken? Kanskje det er på tide å spørre hva hensikten er med boligbygging? Når det tydeligvis ikke er å bygge boliger?

Matrjosjkadukkene er en typisk russisk suvenir, men kom opprinnelig fra Japan på slutten av 1800-tallet. Dukkene kan deles i to og inne hver dukke er det en ny dukke som igjen kan deles i to. Du skjønner hva jeg mener. Akkurat som Klosterheimveien 1 AS.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.