6. oktober 2021:

I Oslo får over 60 % av beboere på sykehjem i seg for lite næring, eller står i risiko for å bli underernært innen kort tid. Det er høyest andel av alle fylker i landet. Hva driver dere med, dere som har ansvar? Eier dere ikke skam?

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.