6. september 2023: Takk for sist, Raymond!

Det stunder mot kommunevalg, og det er viktig å bruke stemmeretten. For oss langs E6 Oslo Øst er det én sak som overskygger de fleste andre saker; nemlig igangsettelsen av det prosjektet som opprinnelig het Manglerudtunnelen. Det var en sak Arbeiderpartiet gikk inn for å bygge før kommunevalget i 2019, en sak dere vant mange stemmer på fra velgerne på østkanten, for trafikk- og miljøproblemene har ridd denne siden av byen som mare siden før begynnelsen av 1990-tallet. Bare Arbeiderpartiet kom til makta, så skulle E6 Oslo 6 bygges, det var ingen tvil om det. Så stemte vi da, satt oppe hele valgnatta og jublet da det gikk vår vei og det så ut til at tunnelen ville bli realisert.

Det tok bare 43 dager fra valget før Arbeiderpartiet skrinla enhver plan om å gjøre noe med de trafikale forholdene på østkanten, E6 Oslo Øst ble gitt som morgengave til Miljøpartiet de grønne i bytte mot byrådsmakt, og siden den gang har trafikken og støyen bare økt og forurensingen vokst. Vi ble grundig skuffet. Ja, ikke bare velgerne dine Raymond, lokalpartiet ditt i bydel Østensjø gikk i frø og lederen abdiserte i protest mot det åpenbare løftebruddet. Arbeiderpartiet og MDG skulle bygge støyskjermer og plante trær i stedet, sa dere – men hvor mange støyskjermer har dere bygget og hvor mange trær har dere plantet langs E6? Riktig gjettet, ingen. Ikke én meter støyskjerm er satt opp, ikke så mye som et lite frø er plantet i bakken. Årsaken er opplagt, det er ingen flere steder å sette opp støyskjermer og det finnes ikke flere steder å plante trær – men det sa vi på forhånd. Til gjengjeld er store deler av Mosseveitrafikken ført opp til oss, og takk for det.

Du tror kanskje vi glemmer så lett, Raymond? At velgernes hukommelse er som gullfiskens? Da tar du i tilfelle skammelig feil. Vi husker forrige valg som det var i går, og nå vet vi av dyrekjøpt erfaring at vi ikke kan stole på deg og Arbeiderpartiet ditt. Samme hva dere sier, samme hva dere lover, så har vi erfart at det likevel er en løgn. Når vi griper til stemmesedlene denne gangen, blir det ikke til fordel for dere som sviktet oss ene alene for å skaffe dere makt, en makt som ikke har kommet noen av oss til gode.

Det var ikke grenser for unnskyldninger du brukte for å bortforklare sviket. E6 Oslo Øst var blitt for dyrt, sa dere – men når Staten dekker 67 % og Oslopakke 3 dekker 33 %, kan det jamenn ikke bli spesielt dyrt for byen. Det virker mer som om noen ville spandere tunnelprosjektet på deg, men du ville ikke bli spandert på. «Vi kan ikke bygge motorveier på kryss og tvers i hele byen» sa din medsammensvorne Marie Lan Berg til VG 22. oktober 2019, akkurat som om det var det det var snakk om. Det var snakk om nærmiljøet til nesten femti tusen innbyggere. På hverdagene passerer det hundre tusen kjøretøy, et tall som stiger med tusen nye kjøretøy hvert år. Siden forrige valg passerer det 4000 flere kjøretøy på hverdagene. «Vi må huske på at 185 mennesker i Oslo dør for tidlig hvert år på grunn av høy luftforurensing» sa Lan Berg til Dagsnytt 18 den 17. januar 2017. Men slike bekymringer har dere tydeligvis ikke for andre enn velgere på vestkanten eller Grünerløkka, for på østkanten kan forurensingen og støyen åpenbart få fortsette i det uendelige. I Lærdalstunnelen passerer det 2500 kjøretøy om dagen, 1/40-del av hva som kjører på E6 Oslo Øst på samme tid – men hadde prosjektet vårt ligget på Vestlandet, ville vi hatt tunnel for mange år siden. Så da skjønner vi at lokket over E6 på Furuset og Trondheimsveien som miljøgate bare er store ord og fett flesk, det også.

Vi vil ha gjort noe med problemet, derfor har vi beboere engasjert oss i saken helt siden begynnelsen av 1990-tallet. Derfor kan vi ikke stemme på deg, skjønner du Raymond, for du vil ikke gjøre noe med forurensingen. Du sviktet oss ved forrige valg og vil fortsatt legge vekk den saken som opptar oss mest.

Prosjektet er blitt for stort, var en annen unnskyldning dere brukte. Det er bare vås, for grunnen til at det har est ut som en gjærdeig uten rosiner, er de stadig nye ønskene og kravene som dere politikerne har stilt til det. Brynsengby, bussterminal, Gjersrud, Stensrud og Ulvenby er alle prosjekter som dere politikere har dyttet inn og som dere nå bruker som unnskyldning for ikke å gjennomføre prosjektet. Sjelden finner vi et bedre eksempel på at George Orwell hadde rett da han sa at makt er ikke et middel, men et mål. For det er nettopp det som har vært ditt og partiets mål, å få makt. Ikke bedre bomiljø på østkanten. Vi skjønner det nok.

E6 Oslo Øst er et miljøprosjekt fordi det gjør bomiljøet langs veien bedre. E6 Oslo Øst er et byreparasjonsprosjekt fordi det retter opp de skadene som ble påført byen av uvettige politikere som gjennom mange årtier tilrettela for at folk kan bo i grønne omgivelser utenbys og pendle inn til byen på jobb. E6 Oslo Øst er et helseprosjekt fordi det forbedrer livskvaliteten til dem som bor langs veien. Dette er du og Arbeiderpartiet altså imot, så da skjønner du kanskje hvorfor du ikke vil få våre stemmer?

Det hadde ikke trengt å bli så dyrt som du og dine kolleger har gjort det til. Dere kunne bygget den løsningen Bryn miljøforum la fram mot slutten av 1990-tallet, det vi kalte «Operasjon Solside». Solside fordi det er på østkanten kveldssola skinner. Kort fortalt, den besto av en kort tunnel fra Manglerud til Bryn, og derfra lokk over E6 til Ulven mellom Teisen og Teisen vest. Det ville, blant mye annet, gi muligheten til å bygge et rekkehusområde mellom blokkene, slik at familier som vokser ut av blokkleilighetene, kan bli boende i det samme området, beholde nettverk og skoleplasser. Men dette var ikke godt nok, det eneste som var godt nok var en utbygging som var så voldsom og omfattende at dere ikke ville ha den likevel. Det er virkelig ikke lett å forstå. Operasjon Solside ville gitt bompenger på fire kroner. Fire kroner! Det var kanskje for dyrt, det også?

Men, bottom line som det heter på nynorsk, vi må være vår egen lykkes smed her på østkanten. Åpenbart. Derfor vil vi stemme på de partiene som vil gjennomføre E6 Oslo Øst og dermed gjøre noe med det største miljøproblemet. Ikke på de som har bevist at de ikke vil gjøre noe med situasjonen. Eating is the proof of the pudding, heter det også. Vi har spist, og vi likte ikke smaken. Beklager Raymond, men det blir stemme verken på deg, Arbeiderpartiet eller dine medsammensvorne. Sorry.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.