8. september 2021: Å forurense for miljøets skyld

Tvetenveien mellom Teisenveien og E6 er en av de tettest trafikkerte veiene på det kommunale veinettet i Oslo. Ifølge Statens Vegvesens Byindeks for Osloområdet for 3. juni 2021 har Tvetenveien en ÅDT personbiler på 11.670. Det betyr at det kjører 11.670 personbiler her i gjennomsnitt hver dag hele året. Hverdager, lørdager, søndager, julaften, 17. mai og i fellesferien. Til sammenligning har Nedre Kalbakkvei en ÅDT på 10.830, og det er en vei alle er enige om at er et trafikkhelvete fra ende til annen og som burde vært gjort noe med for mange tiår siden. Tvetenveien er altså verre. Omtrent ti prosent verre enn helvetet i Nedre Kalbakkvei. Men det stopper ikke der, for i tillegg til de 11.670 personbilene, kommer alle varebilene, lastebilene og trailerne. Hver av disse tilsvarer 7 personbiler hva støy angår.

Bildet viser gang- og sykkelveien slik den er i dag med noen av overskriftene fra de forrige motorsagmassakrene. 

Det bor mange mennesker langs Tvetenveien og selv om det er satt opp noen støyskjermer her og der som knapt demper støyen på bakkeplan, er de mest av symbolsk betydning. Støyskjermer fjerner for eksempel ikke eksos, svevestøv og annen forurensing, men det gjør heldigvis trærne – i tillegg til at de også er støydempere oppover i etasjene.

I dokumentet «Byens trær» skriver Oslo kommune at trær er bra for helsa. I forurensede områder kan bladene sanke inn 10 kilo støv hvert døgn, og mange arter har vist seg å være gode svevestøvoppfangere. Eller luftrensere, for å bruke et mer folkelig uttrykk. Så store og ærverdige som trærne i Tvetenveien er, kan vi trygt gå ut fra at hvert av dem samler opp 10 kilo svevestøv hver bidige dag. Langs Tvetenveien mellom Teisenveien og påkjøringsrampen til ringveien, står det 20 trær. Hvis vi tenker oss at disse er aktive luftrensere i sju av årets måneder, betyr det at hvert eneste tre fanger opp 2,1 tonn eksos og svevestøv. Ganget med 20 trær og vi får 42 tonn eksos og svevestøv som fanges opp hver sesong. Det er bra for helsa, som kommunen selv sier. Disse trærne har med andre ord en svært viktig funksjon og heldigvis har Teisen Park borettslag stelt og pleid trærne i alle år, slik at de skal ha best mulige forutsetninger for å gjøre en god jobb for menneskene.

Men hva om disse trærne forsvinner? Hva da? Vel, svaret er temmelig opplagt. Da blir det 42 tonn eksos og svevestøv som ikke blir fanget opp, men som i stedet må fanges opp av menneskene som bor langs veien eller bli trukket inn i leilighetene for å legge seg som svart støv i vinduskarmene eller på møblene. Å foreslå å felle trærne må følgelig være galimatias, det rene, skjære idioti, men det er nettopp det som er i ferd med å skje nå, når Bymiljøetaten vil bygge en ekspressykkelvei langs Tvetenveien. Helsa til beboerne bekymrer ikke Bymiljøetaten, og den bekymrer heller ikke byråd for byutvikling Hanna Marcussen. Den bekymret heller ikke den oppsagte eksbyråd Marie Lan Berg, selv om det ligger en utmerket sykkelvei her allerede og som lever i harmoni med trærne. Dermed ser det ut til at Bymiljøetaten skal i gang med en nok motorsagmassakre – noe etaten har lang, om ikke god, erfaring med fra andre steder i byen.

Nå er det ikke sikkert at Bymiljøetaten ene og alene skal gis skylden for en kommende motorsagmassakre, for satsingen på sykkelveier er politisk begrunnet. Største skylda har snekker’n, for å si det med Prøysen, og snekkerne i dette tilfellet er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, SV og Rødt som utgjør flertallet i Bystyret. Det er de som ønsker denne motorsagmassakren og vil utsette beboerne på Teisen for enda mer støy og forurensing under påskudd av at det til det beste for miljøet. Som om det ikke er nok med trafikken på E6.

Men Bymiljøetaten kan ikke løpe fra ansvaret om en skandaløs saksbehandling, for slik utbyggere gjerne gjør med upopulære reguleringssaker, ble også denne sendt ut rett før sommerferien med høringsfrist like etter sommerferien. Bortsett fra å ødelegge sommeren for de berørte, er målet naturligvis å få saken gjennom med ekspressfart under henvisning til at lovpålagte frister er holdt. I så fall bør Bymiljøetaten be om å få skolepengene tilbake, for Oreigningslova fastsetter et prinsipp om at partene skal forsøke å komme frem til en minnelig ordning før et ekspropriasjonsvedtak iverksettes. Dessuten burde Bymiljøetatens saksbehandlere tenke så langt at borettslaget som er berørt bør få sjanse til å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling, slik at beboerne kan få uttrykke sin mening og stemme over og akseptere tilbudet eller la saken gå til ekspropriasjon. Det er naturligvis mulig at Bymiljøetaten ikke ønsker å høre beboernes mening, for de vet av erfaring fra for eksempel Lambertseter, hva som kan komme. Borettslagets styre kan muligens være i posisjon til å ta en avgjørelse på egenhånd og ikke trenge å gjennomføre en generalforsamling, men det er tross alt forskjell på etikk og jus. Jeg regner med at etaten har hørt om begge deler.

Og hvorfor skal Bymiljøetaten skyve borettslagets styre foran seg og la styremedlemmene fronte en sak de ikke har bedt om eller ønsker? Hvorfor kan ikke etatens saksbehandlere eller ansvarlige politikere stå fram og forklare beboere hvorfor trærne skal felles og hvorfor beboerne må finne seg i dårligere luft og mer støy for miljøets skyld og hva det vil få å si for verdien på leilighetene? For det må vel være en forskjell på å ha utsikt til tær i stedet for en av byens mest trafikkerte kommunale veier? At nyplantede trær vokser seg til i løpet av tjue-tretti år er ikke engang en dårlig trøst.

Så hva skal vi egentlig med en gang- og sykkelvei der det allerede finnes en fungerende gang- og sykkelvei? Har ikke kommunen nok annet å bruke penger på? Hva er galt med den gang- og sykkelveien som ligger der i dag? Tja, det er ikke godt å si. Den kan trenge litt ny asfalt og noen kanter, men er ellers i god stand. Den har kapasitet til å ta imot langt flere enn dem som sykler der i dag, og økningen av syklister kommer neppe til å bli så voldsom at det blir noen sykkelkork. Faktum er at mange syklister foretrekker å sykle langs Tvetenveien i stedet for på sykkelveien, fordi de dermed slipper den gordiske 360-gradersknuten under og rundt påkjøringsfeltet til E6. Å bruke millioner av kroner på å bygge en ekspressykkelvei som skal ende blindt i noe som må være den farligste undergangen i Oslo, vil snarere demonstrere hvor enøyet sykkelveisatsningen er. Dessuten vil resultatet bli at undergangen blir enda farligere for fotgjengerne og skoleungene, fordi syklistene vil komme i rasende fart og møte knøttsmå skoleunger rundt hjørnet. Det kommer garantert til å gå galt en dag.

En ekspressykkelvei vil fjerne trærne, øke støy og forurensing i et område som allerede er sterkt støy- og forurensingsutsatt og gjøre ferdselen for fotgjengere farligere – bare for å erstatte en sykkelvei som er fint fungerende. Alt i miljøets navn. Eller, for å si som Ludvig Holbergs Rasmus Montanus: «Ergo er morlille en sten.»

Men vent, sa ikke kommunen at trær er bra for helsa? Joda, men de bare kødda.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.