9. juni 2021: Samferdselsbyråden og andre store tryllekunstnerne

Jeg husker ikke når jeg opplevde min første tryllekunstner, men jeg tror det var på borettslagets juletrefest. Jeg var flatt imponert over at han klarte å trekke ut det kortet jeg hadde skjøvet inn i kortstokken, for jeg skjønte ikke at den besto bare av spar-åttere. Jeg husker også at han skulle klippe i stykker slipset til én av de voksne og så sette det sammen igjen. Det var ikke bare spennende, det var rett og slett skummelt. Ville han klare det? Naturligvis gjorde han ikke det. Det var først mange år senere jeg skjønte det var avtalt spill og at det var et gammelt, slitt slips som eieren var mer enn glad for å bli kvitt.

Harry Kellar var en amerikansk tryllekunstner som halshogget seg selv.
Dessverre er han ikke den eneste tryllekunstneren som har mistet hodet.

Den neste tryllekunstneren jeg opplevde tror jeg var selveste Arne Arnardo. Jeg har aldri hatt sans for dyr i sirkus eller andre former for fangenskap, så den delen av showet hans kunne jeg stå for. Men jeg elsker tryllekunster. Arnardo presterte å trylle bort mellomnavnene Otto og Lorang, noe det ikke er vanskelig å forstå at han var motivert for. Jeg kan enkelte tryllekunster selv som jeg tar fram ved høytidelige anledninger, men de nok må karakteriseres som anti-tryllekunster.

Det kan også ha vært scenen Trollmannens lærling fra filmen Fantasia fra 1940, du vet, der Mikke Mus griper sjansen til å leke trollmann når trollmannen er ute, og tryller feiekosten til å bære vannbøtter og det hele ender i hærskare feiekoster og en flom som får Storofsen til å blekne. Denne berømte sekvensen er bygd på et orkesterstykke av Paul Dukas som igjen er inspirert av Goethes dikt Der Zauberlehrling. Det kan ha vært der jeg fikk sansen for trollmenn, og da jeg hadde sommerjobb i fotobutikk og magikeren Jan Crosby var blant kundene, kunne jeg knapt ha det bedre. Så da Harry Potter ankom ryddet jeg plass i bokhylla.

Dessuten har vi våre egen tryllekunstner i familien, selveste Mike Hill, som forbløffer oss med nye tricks hver gang vi er samlet. Programleder Noman Mubashir på NRK er én av dem som har blitt målløse når Mike varter opp med sine elegante tricks.

Så, til den kanskje største tryllekunstneren av dem alle, Oslo kommunes byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. Der andre tryllekunstnere nøyer seg med å få hvite duer til å forsvinne eller trekke riktig kort opp av en flosshatt, klarer byråden å få trafikk til å fordampe. Ja, du leste riktig. Just like that!

Og nå siterer jeg fra Transport- og kommunikasjonskomiteens høring om Nasjonal transportplan 2022-2033, der Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg sa: «Så til riksvei 4, altså Trondheimsveien, og trikk der. Her mener Statens vegvesen at det er for mye trafikk til å kunne ha trikk i egen trasé. Det er ikke snakk om stenge veien og redusere noe på kapasiteten, og jeg mener de beregninger ikke tar inn over seg det at trafikken går ned når det blir mindre vei, det vi kaller trafikkfordamping. Når det blir litt mindre vei, sånn som for eksempel litt mer klønete, som det for eksempel er på Carl Berners plass, så blir det også mindre trafikk, fordi at man finner andre måter å løse det på.»

Jeg var ikke den eneste som fulgte høringen og jeg var heller ikke den eneste som måtte gni meg i ørene da jeg hørte ordet «trafikkfordamping». Her har vi i flere tiår kjempet for å få realisert Manglerudtunnelen eller E6 Oslo Øst, men så viser det seg hele tiden at løsningen er å gjøre det mer klønete for de titusenvis av trailere, lastebiler, varebiler, busser, motorsykler og personbiler som dundrer gjennom boligområdene våre hver bidige dag. Det er bare å krympe motorveien til ett felt i hver retning, så vil flesteparten av de 12 000 trailerne rett og slett fordampe fra veien. Poff! Og kanskje de materialiserer seg på destinasjonene nede i Europa, med litt flaks? Eller, kanskje de vil finne andre måter å løse det på? Da antar jeg at de vil kjøre langs de små boligveiene eller ned gjennom Grünerløkka og ut på Mosseveien? For det er jo en mye bedre løsning? Derfor trenger vi ikke lokk over E6 i Groruddalen heller, det er bare å fjerne seks av de åtte kjørefeltene så fordamper trafikken. Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Se bare på Nedre Kalbakkvei, ett felt i hver retning, og der er det nesten ikke trafikk! Har Statens vegvesen vært fullstendig blanko i hodet når de planla?

14. juni skal Stortingsmelding om nasjonal transportplan behandles i Stortinget. Det er en plan om hvordan samfunnet de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede mål for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Eller, for å si det kort og brutalt: Det som ikke kommer inn på denne transportplanen, må vente seks år til neste revisjon. Altså i 2027. Da vil det ha gått nær førti år siden Bryn miljøforum satte en allerede den gang overmoden utfordring på sakskartet.

Derfor er denne planen noe av det viktigste som skjer østkanten i Oslo og nederst i Groruddalen. Hvis Stortinget velger en annen løsning enn den tryllekunstneren i Rådhuset foretrekker, så vil titusenvis av mennesker kunne få det bedre. Når det politiske flertallet i Bystyret ikke vil innbyggernes beste, er det lov å håpe at Stortinget vil. Stortinget må vise handlekraft og ansvar når Byrådet ikke gjør det. E6 er ingen lokalvei i Oslo. Den er Norges viktigste transportåre til og fra Europa, og den må behandles som det den er. Trafikken har bare økt siden vi i Bryn miljøforum begynte å snakke om tunnelen, og alle prognoser tilsier at økningen vil fortsette. 

Det første Stortinget bør gjøre, er å legge fakta og ikke ønsker til grunn. Biler fordamper ikke. Klimaundersøkelsen som ble kunngjort 1. juni viser at langt flere føler seg avhengig av bil i pandemitiden, og at en femtedel vil reise mindre med kollektivtransport etter pandemien. Bilsalget i Oslo og Akershus har økt med 33 % hittil i år i forhold til i fjor. Andelen næringskjøretøy øker. Bilene er kommet for å bli. Trafikken gjennom Oslo er også kommet for å bli. Støy og forurensing kan ikke trylles bort. Det er et spørsmål om boligområdene våre skal ødelegges eller ikke. Det politiske flertallet i Bystyret mener boligområdene våre fortsatt kan ødelegges. La oss håpe at Stortinget er klokere.

Beklager å måtte være den som røper sannheten for byråden: Abrakadabra, hokus pokus filiokus, simsalabim eller sesam sesam er formler som ikke virker.

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.