1. februar 2017:

Ett enkelt cruiseskip forurenser like mye som 13.000 biler, og Transportøkonomisk Institutt har funnet ut at bensinbiler ofte viser seg å forurense mer enn dieselbiler. Kanskje andre løsninger enn symbolpolitikk kan ha noe for seg?

30. november 2016:

onsdagssnapsen-logo-kopi

Onsdagspihlsen 24. august i år handlet om at Oslo bygger så tett at vi bygger den nye slummen. 23. november åpnet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for at Oslo kan avvike fra støyreglene i sentrale deler og noen steder i utkanten. Så, hvem av dere politikere vil stille dere først i rekka for å sikre dere en trang leilighet i et forurenset område?

16. november 2016:

onsdagssnapsen-logo-kopi

I årets siste Onsdagspihls i fjor ble finansministeren bedt om å legge ned pelsdyrnæringen. I disse dager har det blitt klart at regjeringen foreslår å la dyremishandlingen få fortsette. Kan noen stikke innom regjeringskontorene med en kalender, og minne om at det snart er 2017?